Welkom op de website van “Doorwerk Bewindvoering”

Bewindvoering
met schulden

Bewindvoering
algemeen

Mentorschap

Curatele

Doorwerk bewindvoering helpt u op basis van wettelijke vertegenwoordiging. Wij staan mensen bij zodra de financiële administratie te moeilijk is, er problematische schulden zijn of er iemand nodig is die optreedt als vertegenwoordiger voor persoonlijke zaken (verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding). Doorwerk werkt aan uw welzijn. Dat kan financieel welzijn zijn, maar ook uw persoonlijke.

Doorwerk kijkt vooruit, draagt oplossingen aan en creëert kansen voor mensen. Doorwerk doet er alles aan om mensen betere vooruitzichten te bieden, om mensen te helpen aan een mooie toekomst.

Doorwerk biedt zijn kennis en vaardigheden aan middels mentorschap, beschermingsbewind en curatele. Deze wettelijke vertegenwoordiging (het handelen in naam van een ander) wordt benoemd door de rechter. Doorwerk voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden gesteld door de Rechtbank en de branchevereniging PBI. Het lidmaatschap van de BPBI is een kwaliteitswaarborg dat wij graag uitdragen. 

Bij Doorwerk bent u en uw familie of vrienden van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek. U en uw naasten kunnen dan samen met ons bekijken welke vorm van hulp een oplossing is voor uw situatie.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

DóórWerk
Inhouse bij VFC Uitzendbureau
Rumpenerstraat 76
6443 CG Brunssum
Tel.: +31 (0) 45 544 33 67
Email: info@doorwerk.net