Beschermings-bewind

Lichamelijk / geestelijke grondslag

Bewindvoering
met schulden

Bewindvoering
algemeen

Mentorschap

Curatele

Stabiliteit en rust

Een groeiende groep mensen staat vaak machteloos tegenover de hedendaagse, complexe maatschappij en een veeleisende overheid. Hierdoor ontstaan niet zelden problemen die in de eerste plaats te maken hebben met geld. Doorwerk helpt mensen met hun persoonlijke financiën. Mensen die het zelf niet meer kunnen of nooit hebben gekund. Oorzaken zijn vaak ziekte, ouderdom, geestelijke beperkingen, verslaving, naïviteit, aanpassingsproblemen …

Doorwerk Bewindvoering biedt u deskundige hulp op financieel gebied. Integer, betrouwbaar en onderbouwd met diverse waarborgen (o.a. BPBI lidmaatschap). Doorwerk Bewindvoering ontlast ú, maar evenzeer uw naasten. Samenwerken met Doorwerk Bewindvoering betekent dat u met een gerust hart het beheer uit handen geeft aan en bonafide gecertificeerde onderneming, die gewetensvol en duurzaam met uw belangen omgaat!

Samenwerken met Doorwerk Bewindvoering betekent rust en stabiliteit op financieel gebied.

“Uw financiele administratie goede handen

“Integer en betrouwbaar”