Versnelde uitstroom wanbetalersregeling zorgverzekering voor beschermingsbewind

Sinds 2009 is de wanbetalersregeling zorgverzekering van kracht. Vanaf 6 maanden premieachterstand neemt het CAK de premie-inning over waarbij een boetepremie verschuldigd is. Per 1 januari 2019 is de premie voor wanbetalers derhalve vastgesteld op 138,50 euro. Het is een regeling die feitelijk gebaseerd is op het uitgangspunt dat mensen wel kunnen betalen maar niet …

Versnelde uitstroom wanbetalersregeling zorgverzekering voor beschermingsbewind Lees verder »