Curatele

Als maximale bescherming nodig is.

Bewindvoering
met schulden

Bewindvoering
algemeen

Mentorschap

Curatele

Een curator geeft bescherming

Er kunnen situaties ontstaan waarbij een persoon moet worden beschermd tegen zijn eigen handelen of dat van anderen. Situaties waarbij beschermingsbewind en mentorschap niet voldoende is. Het gaat dan meestal om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische aandoeningen, verslaafden, demente ouderen… Zij kunnen de eigen belangen niet altijd goed regelen en overzien of worden gemakkelijk slachtoffer van misbruik door anderen.

Curatele is de zwaarste vorm van wettelijke vertegenwoordiging. Bij curatele is de persoon niet in staat om zijn eigen financiële en persoonlijke belangen te behartigen. Curatele beschermt het vermogen en de persoonlijke belangen.
Is iemand onder curatele gesteld dan is hij/zij ‘handelingsonbekwaam’. Dat betekent dat zonder toestemming van de curator geen rechtshandeling kan worden verricht. rechtshandelingen zijn vernietigbaar door de curator. De bescherming bij ondercuratelestelling reikt daarmee verder dan bij bewind en/of mentorschap.

Doorwerk treedt op als professioneel curator. Dit houdt in dat we meerdere betrokkenen onder onze hoede hebben en we aan speciale kwaliteitseisen moeten voldoen.
Neem contact op met ons als u denkt dat er behoefte is aan een professioneel curator. Tijdens onze gratis kennismaking voorzien we u van advies en bekijken we welke oplossing de juiste is voor uw specifieke situatie.

 

“Kwaliteit, vertrouwen, GEWETENSVOL en mens-waardigheid BehoORt tot onze missie “