Over DóórWerk

Bewindvoering
met schulden

Bewindvoering
algemeen

Mentorschap

Curatele

Een betere toekomst

Doorwerk was van oorsprong een re-integratie bedrijf. Het zit in onze genen om de mens centraal centraal te stellen. We zijn voortdurend op zoek naar kansen en mogelijkheden voor onze cliënten. Doorwerk wéét als geen ander dat de eisen die de huidige maatschappij stelt, niet voor iedereen te beantwoorden is.
Daarom hebben wij ons medio 2009 gespecialiseerd in bewindvoering, mentorschappen en curatele. Dat levert goede resultaten op, ook gemeenten, landelijke en provinciale overheden, voedselbanken, zorginstellingen en maatschappelijk werkers zien de voordelen van de effectieve aanpak van Doorwerk.

Doorwerk is binnen enkele gemeenten waaronder de gemeente Maastricht en Heerlen partner binnen de convenanten om de dienstverlening naar burgers te verbeteren.


“Kwaliteit, vertrouwen, GEWETENSVOL en mens-waardigheid BehoORt tot onze missie “